کوثر : من دو نصفت کردم .....این قدرت دو نصفت بود.

(تاثیر بازی شینوبی)

دلم می پاشد از هم بس که زيبا می شوی گاهی
دلم می پاشد از هم بس که زيبا می شوی گاهی
اينجوری بیدار میشم
اينجوری بیدار میشم
عکس با موبایل مامان
عکس با موبایل مامان

آیی(آقایی) خواهشه کنم کارتون بزار... سی دی بزار-

بیا این دی وی دی کارتون برو خودت بزار-

نی تونم ... دستم درده کنه ... پام درده کنه-

!!!!!-

بردیمش براش کفش بخریم بهش گفتم :

كوثر اين خوبه-

 نه دارم-

می دونم یکی دیگه-

نه این خوبه... ببین خوشله-

کوثر -

بله-

مامانجون دیدی-

آره-

چی گفت -

سلااااااام-

حسنا چی گفت؟-

سلااااااام-

حدیث چی گفت؟-

سلااااااام-

.

.

.

 

 

یک کفش اسپرت زرد کردیم پاش براش بزرگ بود. رفتیم . بعد از اون هر مغازه ای میریم کفش بخریم میگه : نه این بزگه-بزرگه

کوثر و سرسره 2
کوثر و سرسره 2
کوثر و شیر سنگی
کوثر و شیر سنگی
كوثر و حسنا
كوثر و حسنا
کوثر و عمو و شیر
کوثر و عمو و شیر
كوثر و حميد
كوثر و حميد
زود بگیر میخوام برم
زود بگیر میخوام برم
واقعا زمین گرده؟
واقعا زمین گرده؟
زنده باد مارادونا
زنده باد مارادونا
هیپی
هیپی
الان موهام صاف شد؟
الان موهام صاف شد؟
همشو خوندم . دیگه بریم
همشو خوندم . دیگه بریم
آبیدر - سنندج
آبیدر - سنندج
ملاوي
ملاوي
كرمانشاه
كرمانشاه
كيش
كيش
لالي
لالي
كشتي - كيش
كشتي - كيش
كامياران
كامياران
مسجد جامع سنندج
مسجد جامع سنندج
برای خلق تو زین خوبتر بهانه نبود            که بحر پرگهر عشق را کرانه نبود
برای خلق تو زین خوبتر بهانه نبود که بحر پرگهر عشق را کرانه نبود
گوزن کوثر
گوزن کوثر
گیسوانت را رها کن در باد تاشب انکار کند بودن را
گیسوانت را رها کن در باد تاشب انکار کند بودن را
ای دو چشمانت چمنزاران من
ای دو چشمانت چمنزاران من
بازی بازی
بازی بازی
این حسنانه
این حسنانه
چاکوتاه
چاکوتاه
دزفول- محرم
دزفول- محرم
جدید
جدید